Avís Legal

La Mare del Tano, amb CIF G67337469, no assumirà cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda a www.ruraltrail.com.

Amb els límits establerts a la llei, La Mare del Tano no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que conté la pàgina web.

Els continguts i informacions no vinculen a La Mare del Tano ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena. Es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter divulgatiu i informatiu.

La pàgina www.ruraltrail.com de La Mare del Tano pot contenir enllaços (links) a d'altres pàgines de terceres parts que La Mare del Tano no pot controlar. Per tant, La Mare del Tano no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions i la resta de continguts inclosos en aquesta web són propietat exclusiva de La Mare del Tano. Qualsevol acte de transmissió, distribució, sessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de La Mare del Tano.

Així mateix, per accedir a alguns dels serveis que La Mare del Tano ofereix a través del seu website, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. Segons el compliment de lo establert en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades els informem que, mitjançant el compliment dels presents formularis, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxes de La Mare del Tano amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis així com informar-lo de les millores del lloc web. Així mateix, l'informem de la possibilitat que s'exerceixin drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, de manera gratuïta mitjançant un email a ruraltrailbir@gmail.com.